Rozbiórki budowlane

Prace rozbiórkowe

Kompleksowo wykonujemy prace rozbiórkowe wraz z wywiezieniem gruzu, wykopem oraz utwardzeniem terenu. Realizujemy rozbiórkę budynków, całych obiektów lub ich części. Zatrudniamy fachowców z doświadczeniem oraz dysponujemy nowoczesnym sprzętem do demontażu budynków. Zakres naszych robót obejmuje:

  • dokładne zabezpieczenie terenu i upewnienie się, że wszystkie instalacje zostały odłączone,
  • rozbiórkę budynku przy użyciu specjalistycznych maszyn,
  • załadunek oraz wywiezienie gruzu,
  • utwardzenie terenu,
  • uprzątnięcie pozostałości po rozbiórce.

Zajmujemy się wyburzaniem ścian betonowych, żelbetowych, ceramicznych, silikatowych i innych oraz cięciem konstrukcji metalowych. Demontujemy wszelkiego rodzaju obiekty – domy, budynki i pomieszczenia gospodarcze, budynki rolnicze, garaże, magazyny, budynki i hale przemysłowe, budynki handlowe, konstrukcje grożące zawaleniem. Rozbiórki realizujemy metodą maszynową, która pozwala na dokładne i sprawne ukończenie prac. Posiadamy nowoczesny sprzęt wyburzeniowy, dzięki któremu wykonujemy nawet bardzo trudne zlecenia.

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych wymagane jest udostępnienie wszelkiej dokumentacji technicznej budynku, który ma zostać poddany rozbiórce. Dokumentacja techniczna budowlana zawiera opis techniczny budowli, obliczenia statyczne i wytrzymałościowe oraz rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych elementów. Tylko dokładne zapoznanie się danymi technicznymi umożliwi wykonanie poprawnego projektu rozbiórki i bezpieczną realizację robót, zgodną z zasadami BHP.