Prace ziemno-budowlane

Zakres naszych usług obejmuje:

  • wykopy pod fundamenty, drogi, ogrodzenia,
  • roboty ziemne,
  • rozbiórki budynków,
  • wywóz gruzu i odbiór gruzu pobudowlanego,
  • rozładunek i załadunek palet,
  • korytowanie,
  • sprzedaż i transport kruszywa budowlanego (m.in. żwiru różnych frakcji, piasku, płukanej pospółki, tłucznia, suchego betonu, betonu),
  • sprzedaż kamieni ozdobnych.