Jakie kruszywa wykorzystuje się w drogownictwie?

Budowa dróg jest procesem wysoce specjalistycznym i wymagającym odpowiedniego sprzętu oraz wysokiej jakości materiałów. Kluczową rolę odgrywają tutaj kruszywa – dobranie nieodpowiedniego materiału może skutkować szybszą eksploatacją drogi lub częstymi uszkodzeniami jej nawierzchni. Zapoznaj się z tekstem, aby dowiedzieć się więcej na temat kruszyw wykorzystywanych w drogownictwie.

Budowa drogi – jakie rodzaje kruszyw są wykorzystywane?

Najczęściej wyróżnia się dwie główne grupy kruszyw drogowych, tj. kruszywa naturalne oraz syntetyczne – prezentowany podział uwzględnia jego pochodzenie.

Kruszywa naturalne są pochodzenia mineralnego, a swój granulat zawdzięczają naturalnym procesom erozji, lub uszkodzeniom wynikającym z mechanicznego oddziaływania. Materiał najczęściej występuje w postaci litej skały. Niejednokrotnie podejmuje się działania podnoszące jego jakość – wykonuje się proces polegający na płukaniu oraz przesiewaniu. Kruszywa naturalne te pozyskiwane są z kopalń, a także z dna rzek oraz jezior. W drogownictwie wykorzystywane są:

  • tłuczeń (inaczej nazywany szutrem lub szabrem) – powstaje dzięki rozłupaniu litej skały. Jego główną cechą charakterystyczną jest szorstka powierzchnia, a także postać, którą tłuczeń przybiera, czyli sześcianu lub ostrosłup. Wykorzystywany jest on głównie podczas budowy dróg oraz trakcji kolejowych,
  • żwir – osadowa skała okruchowa, najczęściej występująca w luźnej postaci. Żwir pozyskiwany jest dzięki procesowi pogłębiania koryta rzeki lub z dna morskiego,
  • grys – jest to rodzaj kruszywa łamanego, wykorzystywanego w procesie budowy dróg. Grys stosowany jest głównie jako składnik betonu asfaltowego oraz mieszanki mineralno-asfaltowej,
  • kliniec – kolejny rodzaj kruszcu łamanego o grubości jego wahającej się od 4 do 31 mm.

Kolejna grupa to kruszywa sztuczne, które pozyskiwane są jako efekt uboczny działalności hutniczej oraz górnictwa. Pochodzenie tego materiału podzielić można na mineralne oraz powstałe na skutek obróbki termicznej.

Podział kruszyw ze względu na jego wielkość

Obecnie funkcjonuje również podział kruszyw wykorzystywanych w drogownictwie ze względu na ich wielkość. Podstawowe grupy materiału to:

  • kruszywo drobne – ziarno o wymiarach D < 4 mm;
  • kruszywo grube – ziarno o wymiarach D > 4 mm oraz D > 2 mm;
  • wypełnienie – ziarno poniżej 0,063 mm;
  • kruszywa naturalne – ziarno 0 - 8 mm;
  • kruszywa ciągłe – mieszanka o różnej ziarnistości, zakres wynosi od 0 do 63 mm.

Zapoznaj się z naszą bogatą ofertą kruszyw wykorzystywanych w budownictwie oraz drogownictwie. Zajmujemy się sprzedażą wysokiej jakości materiału pochodzenia naturalnego oraz syntetycznego. Zapraszamy do kontaktu!