Jak zorganizować rozbiórkę budynku? Etapy postępowania

Rozbiórka budynku jest skomplikowaną i niebezpieczną procedurą. Wykonawca zobowiązany jest nie tylko do dopełnienia szeregu formalności, ale również do przygotowania terenu przed rozpoczęciem pracy, oraz zapewnienia utylizacji odpadów budowlanych po zakończeniu prac. Proces jest niebezpieczny głównie ze względu na to, że rozbiórce podlegają bardzo często stare budynki, które niejednokrotnie są w złym stanie technicznym. Ingerowanie w ich konstrukcję, mimo, że jest kontrolowane, może spowodować nieprzewidziane skutki prowadzące do groźnego wypadku.

Jak się przygotować do rozbiórki budynku?

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy ustalić, czy budynek jest zabytkiem. Jeżeli tak jest, to sprawa zaczyna się komplikować, ponieważ rozbiórka zabytku jest możliwa tylko w przypadku, gdy jej konstrukcja grozi zawaleniem, a na renowację jest już za późno. Natomiast temat jest zdecydowanie prostszy, jeżeli obiekt nie ma statusu zabytku. Rozbiórkę należy zgłosić pisemnie do odpowiedniego urzędu, w treści dołączając do niej niezbędne informacje, takie jak:

 • zgoda na wykonanie rozbiórki wydaną przez właściciela obiektu,
 • szkic usytuowania budynku,
 • zakres i sposób przeprowadzenia robót,
 • dokument stwierdzający sposób zabezpieczenia otoczenia na czas trwania prac,
 • ewentualne pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane szczególnymi przepisami,
 • w sytuacji, gdy wymaga tego sytuacja, konieczny będzie również projekt rozbiórki.

Jak bezpiecznie i zgodnie z przepisami przeprowadzić rozbiórkę budynku?

Po zgłoszeniu i pozytywnym rozpatrzeniu pracy rozbiórkowych w urzędzie można przystąpić do konkretnych działań w terenie. Najważniejsze jest, aby na każdym etapie prac dbać o bezpieczeństwo pracowników oraz osób, które mogą znajdować się w pobliżu budynku. Przede wszystkim osoby postronne nie powinny mieć wstępu na teren, gdzie prowadzone są prace. Sam proces jest dość schematyczny i powinien być przeprowadzony w poniższej kolejności:

 1. zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie terenu,
 2. kontrola odłączenia wszystkich mediów i instalacji,
 3. demontaż drzwi i okien,
 4. demontaż instalacji metalowych,
 5. rozbiórka dachu,
 6. rozbiórka ścian działowych, nośnych oraz piwnicznych,
 7. zasypanie piwnicy oraz wyrównanie terenu,
 8. wywóz odpadów.

Aby mieć pewność, że prace rozbiórkowe zostaną wykonane profesjonalnie, najlepiej jest je zlecić firmie zewnętrznej posiadającej odpowiedni sprzęt i doświadczenie.