Czym się różni wyburzenie od rozbiórki?

Niejednokrotnie spotkać się można ze stwierdzeniem mówiącym o tym, że rozbiórka budynku i jego wyburzenie to równoznaczne pojęcia. Okazuje się, że pomiędzy jednym a drugim pojawia się wiele różnic, które jednoznacznie pokazują, że rozbiórki budowlane i wyburzenia nie polegają na tym samym.

Najważniejsze różnice pomiędzy rozbiórką a wyburzeniem budynku

Mianem wyburzenia budynku określane są prace związane z całkowitym zniszczeniem i pozbyciem się pozostałości po konstrukcji budowlanej. Prace wyburzeniowe prowadzone są zazwyczaj w miejscach, w których niemożliwym staje się dokonanie rozbiórki umożliwiającej zlikwidowanie pojedynczych elementów budynków. Dokonanie rozbiórki pozwala na odzyskanie oraz ponowne użycie części materiałów budowlanych, co jest niemożliwe do zrealizowania w przypadku wyburzenia i zastosowania wymaganych technik demontażowych – niejednokrotnie polegają one na użyciu ciężkiego sprzętu, a nawet materiałów wybuchowych. Oznacza to więc, że prace te uniemożliwiają odzyskanie surowców, co bezpośrednio wynika z ich stanu niepozwalającego na ich ponowne użycie.

Wszelkie prace budowlane – nawet te, które polegają na wyburzeniu czy rozbiórce –  skonsultować należy ze specjalistą, który dzięki swojej wiedzy oraz doświadczeniu, a także poznaniu potrzeb zlecającego, zasugeruje odpowiednią metodę demontażu.

Jak przygotować się do rozbiórki lub wyburzenia budowlanego?

Podjęcie prac wyburzeniowych i demontażowych wiąże się z koniecznością wcześniejszego przygotowania odpowiednich dokumentów – wymagane jest zgłoszenie w urzędzie, które prowadzi do uzyskania pozwolenia na podjęcie działań umożliwiających realizację założonego planu. Drobne prace rozbiórkowe określone w prawie budowlanym mogą zostać realizowane bez pozwolenia od urzędu.

Decydując się na prace związane z demontażem części budynku lub jego całkowitą likwidacją, pamiętać należy o wyborze doświadczonego specjalisty, który zadba nie tylko o prawidłowy przebieg procesu, ale także bezpieczeństwo otoczenia.