Czym charakteryzuje się tłuczeń drogowy?

Tłuczeń drogowy jest rodzajem mineralnego kruszywa pochodzenia naturalnego, które wykorzystywane jest w pracach konstrukcyjnych i budowlanych dróg, ścieżek, placów i wielu innych. Kruszywo te pozwala na tworzenie stabilnej nawierzchni parkingów oraz podjazdów, sprawdzi się także jako podsypka pod tory kolejowe lub tramwajowe. Dowiedz się, jakie cechy oraz właściwości charakteryzują tłuczeń drogowy.

Tłuczeń drogowy – pochodzenie i ogólna charakterystyka kruszywa

Kruszywo łamane, jakim jest tłuczeń drogowy, powstaje w wyniku łamania i mechanicznego rozdrabniania skał litych. Najczęściej otrzymywane jest ono z pierwszego kruszenia skał w kruszarce, czyli tzw. niesortu. Przesortowanie ziaren pozwala na wyodrębnienie surowca charakteryzującego się szorstką, lekko chropowatą powierzchnią oraz uziarnieniem rzędu 31,5–63 mm. Cechą charakterystyczną opisywanego kruszywa jest jego nieregularny kształt przypominający niewielki ostrosłup lub sześcian. Z uwagi na jego naturalne pochodzenie w różnych partiach towaru może dochodzić do niewielkiej zmienności barwy kruszywa, która wynika z m.in. z technologii produkcji. W tym miejscu warto wspomnieć o konieczności zachowania obowiązujących norm określających jakość oraz charakterystykę surowca, który musi spełniać założenia projektowe danej inwestycji.

Podczas jakich robót wykorzystuje się tłuczeń drogowy?

Poza wspomnianym zastosowaniem kruszywa, które obejmuje roboty budowlane polegające na tworzeniu nawierzchni dróg oraz ścieżek, parkingów, placów, podjazdów, tłuczeń drogowy wykorzystywany jest również jako posypka kolejowa. Surowiec ten sprawdzi się również jako umocnienie skarp oraz ruchomych gruntów stanowiących zagrożenie dla poruszających się po nim maszyn lub ludzi. Tłuczeń drogowy może zostać wykorzystany jako stabilizator nawierzchni lub wypełnienie fundamentów, a także sposób na zniwelowanie wilgoci z podmokłych terenów przeznaczonych pod budowę dróg oraz budynków. Kruszywo te znajduje zastosowanie także w procesie produkcji betonu.